ul. Słowackiego 18/4a 40-093 Katowice
ul. Bielska 4/17 40-749 Katowice
ul. Jankego 116/63 Katowice
NIP: 9542645123
NIP: 9542464019
Paypal: marcinlubecki@gmail.com
mail: office@wmsdesign.pl
Marcin Lubecki – 793053143
Wojciech Stróż – 502839468